При първото разклонение, указателна табела насочва по тясна горска пътека, по която за около 15 мин се стига до скалното възвишение “Калето”. По пътя могат да се видят останките от късно античната крепостна стена, насажденията на див чемшир, прекрасни горски цветя, билки и гъби.
На поляната на възвишението е обособен пункт за наблюдение с беседка и информационно табло. От тук се открива панорамен изглед към околните скални възвишения и пещери, скалното образование “Гъдулката” и част от каньона.
На Тектонския гребен гнездят голям брой защитени от закона редки птици, а карстовите образувания са обитавани от колонии прилепи. Склоновете на планината са изпъстрени с над 200 вида редки и красиви растения.
 
 
Пълен размер на картата от ТУК: