По второто разклонение, в ляво на хижа „Момина сълза“ , по тясна горска пътека, успоредна на река Ръчене, се влиза в каньон, част от стар римски път, свързвал Улпия Ескус със Сердика. Пътеката минава през борова гора, в която навлизайки в гребена, освен изумителната флора, могат да се видят останки от римски къщи и крепостната стена.
Тектонският гребен „Калето“ се простира на площ от 57.4 ха и със Заповед №708/04.04.1961 год. на ГУГ е обявен за защитена територия.
Уникалният природен феномен представлява район с дължина приблизително 750 метра, широчина 30-40 м и пропадане от около 60 м. Обграден отвсякъде от отвесни скали, слизането в него става по романтична пътечка между тях.

 

 
 
Пълен размер на картата от ТУК: